Lúčky

Katastrálne územia

Lúčky 834033

Základné sídelné jednotky

Lúčky 23403