Lúčnica nad Žitavou

Časti obce

Martinová 405656
Vajka nad Žitavou 405668

Katastrálne územia

Martinová 834050
Vajka nad Žitavou 834068

Základné sídelné jednotky

Martinová 23405
Vajka nad Žitavou 23406

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Lúčnica nad Žitavou (SK0233500470)