Ludrová

Katastrálne územia

Ludrová 834084

Základné sídelné jednotky

Ludrová 23408

Žilinský kraj (5) » Okres Ružomberok (508) » Ludrová (SK0318510823)