Lúka

Katastrálne územia

Lúka 834106

Základné sídelné jednotky

Lúka 23410