Lukavica

Katastrálne územia

Lukavica 834131

Základné sídelné jednotky

Lukavica 23413