Lukov

Katastrálne územia

Lukov 834165
Venécia 834173

Základné sídelné jednotky

* KÚ Venecia 23417
Lukov 23416

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Lukov (SK0411519553)