Lukovištia

Katastrálne územia

Lukovištia 834203

Základné sídelné jednotky

Horné Zahorany 21829
Lukovištia 23420