Lúky

Katastrálne územia

Lúky 834211

Základné sídelné jednotky

Lúky 23421
Martinkovci 23422