Lúky

Katastrálne územia

Lúky 834211

Základné sídelné jednotky

Lúky 23421
Martinkovci 23422

Trenčiansky kraj (3) » Okres Púchov (308) » Lúky (SK0228513334)