Lupoč

Katastrálne územia

Lupoč 834254

Základné sídelné jednotky

Lupoč 23425

Banskobystrický kraj (6) » Okres Lučenec (606) » Lupoč (SK0326511579)