Lupoč

Katastrálne územia

Lupoč 834254

Základné sídelné jednotky

Lupoč 23425