Lutila

Katastrálne územia

Lutila 834262

Základné sídelné jednotky

Lutila 23426