Ľutov

Katastrálne územia

Ľutov 834360

Základné sídelné jednotky

Ľutov 23436