Lužany

Katastrálne územia

Lužany 834378

Základné sídelné jednotky

Lužany 23437

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Lužany (SK0236505064)