Lužany pri Topli

Katastrálne územia

Lužany pri Topli 834386

Základné sídelné jednotky

Lužany pri Topli 23438

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Lužany pri Topli (SK041C519561)