Lužianky

Katastrálne územia

Lužianky 834408

Základné sídelné jednotky

Kajsa - Korytník 27622
Lužianky 23440

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Lužianky (SK0233580899)