Lysica

Katastrálne územia

Lysica 834581

Základné sídelné jednotky

Lysica 23458