Macov

Katastrálne územia

Macov 834599

Základné sídelné jednotky

Macov 23459