Mad

Katastrálne územia

Mad 812242

Základné sídelné jednotky

Mad 21224