Majere

Katastrálne územia

Majere 834734

Základné sídelné jednotky

Majere 23473

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Majere (SK0413523674)