Majerovce

Katastrálne územia

Majerovce 834742

Základné sídelné jednotky

Majerovce 23474

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Majerovce (SK041D528838)