Makovce

Katastrálne územia

Makovce 834955

Základné sídelné jednotky

Makovce 23495

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Makovce (SK041B527521)