Malá Čalomija

Katastrálne územia

Malá Čalomija 834963

Základné sídelné jednotky

Malá Čalomija 23496