Malá Čalomija

Katastrálne územia

Malá Čalomija 834963

Základné sídelné jednotky

Malá Čalomija 23496

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Malá Čalomija (SK032A516171)