Malá Čierna

Katastrálne územia

Malá Čierna 834980

Základné sídelné jednotky

Malá Čierna 23498

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Malá Čierna (SK031B517780)