Malá Domaša

Katastrálne územia

Malá Domaša 834998

Základné sídelné jednotky

Malá Domaša 23499

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Malá Domaša (SK041D528846)