Malá Domaša

Katastrálne územia

Malá Domaša 834998

Základné sídelné jednotky

Malá Domaša 23499