Malá Hradná

Časti obce

Kochnáč 412960
Malá Hradná 405759

Katastrálne územia

Malá Hradná 835021

Základné sídelné jednotky

Kochnáč 23501
Malá hradná 23502