Malá Ida

Katastrálne územia

Malá Ida 835030

Základné sídelné jednotky

Malá Ida 23503