Malá nad Hronom

Katastrálne územia

Malá nad Hronom 835170

Základné sídelné jednotky

Malá nad Hronom 23517

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Malá nad Hronom (SK0234503347)