Malá Tŕňa

Katastrálne územia

Malá Tŕňa 864765

Základné sídelné jednotky

Malá Tŕňa 26476

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Malá Tŕňa (SK042B513792)