Malachov

Katastrálne územia

Malachov 801372

Základné sídelné jednotky

Malachov 20137