Malatíny

Katastrálne územia

Malatíny 835412

Základné sídelné jednotky

Nižné Malatíny 23540
Stredné Malatíny 23541