Malcov

Katastrálne územia

Malcov 835447

Základné sídelné jednotky

Malcov 23544

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Malcov (SK0411519570)