Malcov

Katastrálne územia

Malcov 835447

Základné sídelné jednotky

Malcov 23544