Malé Borové

Časti obce

Malé Borové 405838
Novoť 415765

Katastrálne územia

Malé Borové 835498

Základné sídelné jednotky

Malé Borové 23549
Novoť 23550

Žilinský kraj (5) » Okres Liptovský Mikuláš (505) » Malé Borové (SK0315510840)