Malé Hoste

Katastrálne územia

Malé Hoste 835510

Základné sídelné jednotky

Malé Hoste 23551