Malé Straciny

Katastrálne územia

Malé Straciny 835692

Základné sídelné jednotky

Malé Straciny 23569