Malé Trakany

Katastrálne územia

Malé Trakany 835706

Základné sídelné jednotky

Malé Trakany 23570

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Malé Trakany (SK042B528544)