Malé Zlievce

Katastrálne územia

Malé Zlievce 835757

Základné sídelné jednotky

Malé Zlievce 23575