Malinová

Katastrálne územia

Malinová 835790

Základné sídelné jednotky

Malinová 23579

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Malinová (SK0227514187)