Malý Cetín

Katastrálne územia

Malý Cetín 840599

Základné sídelné jednotky

Malý Cetin 24059

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Malý Cetín (SK0233555908)