Malý Horeš

Katastrálne územia

Malý Horeš 835854
Nový Horeš 950025

Základné sídelné jednotky

Malý Horeš 23585

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Malý Horeš (SK042B528552)