Malý Kamenec

Katastrálne územia

Malý Kamenec 835862

Základné sídelné jednotky

Malý Kamenec 23586

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Malý Kamenec (SK042B528561)