Malý Krtíš

Katastrálne územia

Malý Krtíš 835889

Základné sídelné jednotky

Malý Krtíš 23588

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Malý Krtíš (SK032A558192)