Malý Krtíš

Katastrálne územia

Malý Krtíš 835889

Základné sídelné jednotky

Malý Krtíš 23588