Malý Lapáš

Katastrálne územia

Malý Lapáš 830623

Základné sídelné jednotky

Malý Lapáš 23062

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Malý Lapáš (SK0233555851)