Malý Lipník

Katastrálne územia

Malý Lipník 835897

Základné sídelné jednotky

Malý Lipník 23589

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Malý Lipník (SK041A526886)