Malý Šariš

Katastrálne územia

Malý Šariš 835943

Základné sídelné jednotky

Malý Šariš 23594

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Malý Šariš (SK0417524841)