Malý Slavkov

Katastrálne územia

Malý Slavkov 835901

Základné sídelné jednotky

Malý Slavkov 23590

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Malý Slavkov (SK0413581241)