Malý Slivník

Časti obce

Furmanec 400131
Malý Slivník 405929

Katastrálne územia

Malý Slivník 835919

Základné sídelné jednotky

Furmanec 28292
Malý Slivník 23591

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Malý Slivník (SK0417524832)