Maňa

Časti obce

Malá Maňa 405931
Veľká Maňa 405942

Katastrálne územia

Malá Maňa 835994
Veľká Maňa 836001

Základné sídelné jednotky

Malá Maňa 23599
Veľká Maňa 23600