Mankovce

Katastrálne územia

Mankovce 836010

Základné sídelné jednotky

Mankovce 23601