Mankovce

Katastrálne územia

Mankovce 836010

Základné sídelné jednotky

Mankovce 23601

Nitriansky kraj (4) » Okres Zlaté Moravce (407) » Mankovce (SK0237500542)