Marhaň

Katastrálne územia

Marhaň 836061

Základné sídelné jednotky

Marhaň 23606