Marianka

Katastrálne územia

Marianka 836079

Základné sídelné jednotky

Marianka 23607