Martin nad Žitavou

Katastrálne územia

Martin nad Žitavou 836320

Základné sídelné jednotky

Martin nad Žitavou 23632

Nitriansky kraj (4) » Okres Zlaté Moravce (407) » Martin nad Žitavou (SK0237500551)